سردوش ال ای دی

سردوش رنگارنگ سر دوش LED
نوعی سردوش که چراغ های ال ای دی رو صفحه آن تعبیه شده است و با درجه حرارت رنگ نور  تغییر می کند

Posted on