کورش مال

مجتمع تجاری کورش / پاساژ کوروش

مجتمع تجاری، فرهنگی و تفریحی کورش واقع در بزرگراه ستاری شمال

در سال 1388عملیات ساخت آن توسط شرکت گلرنگ سازه در زمینی به مساحت 9120 مترمربع آغاز گردید. و به مدت 5 سال به طول انجامید.

دارای واحد های تجاری ، پردیس سینمایی کوروش ، فودکورت ، شهربازی می باشد.

Posted on