سنگ تراونیکس

Traonyx

سنگ ترااونیکس  ترکیبی از  دو سنگ تراورتن Travertin و سنگ انیکس مرمر Onyx است

تراورتن یک سنگ رسوبی است که ترکیبات آن در اثر دگرگونی یعنی  فشار، دمای بالا و مدت زمان طولانی ، به سنگ مرمر تبدیل می شود، اگر شرایط لازم برای تبدیل کامل سنگ تراورتن به سنگ مرمر وجود نداشته باشد و یا قبل از اتمام فرآیند دگرگونی این سنگ از زمین استخراج شود،

محصول بدست آمده سنگ تراونیکس است یعنی  سنگ تراورتنی است که بخشی از بافت آن به بلورهای سنگ مرمر تبدیل شده و ویژگی کامل  سنگ های مرمر یا تراورتن را ندارد.

با این توضیحات سنگ تراونیکس هم در معادن تراورتن و هم در معادن سنگ مرمر یافت می شود
تراونیکس از جمله سنگ های بسیار زیبا و منحصربفرد محسوب می شود که می توان از آن در طراحی داخلی و خارجی ساختمان استفاده نمود.

Posted on