فودکورت

محوطه ای مشترک جهت ارائه خدمات و انواع سرویس های غذایی که چندین رستوران یا غرفه مستقل طبخ مواد خوراکی متنوع اقدام به سرو غذا میکنند.
به عبارتی دیگر این رستوران ها در فضای عمومی شامل محل نشیمن غذاخوری ، مبلمان ، میزو صندلی سرویس بهداشتی مشترک میباشند.
واژه ی فودکورت  از ترکیب دو واژه ی Food به معنای غذا و واژه ی فود کورت Court به معنای صحن یا محوطه تشکیل شده است اغلب فودکورت ها در مراکز خرید و شاپینگ سنتر ها برپا می شوند.

Posted on