فلاش تانک والو

این فلاش تانک ها بدون نیاز به فشر دادن دکمه یا کشیدن هیچ اهرمی به صورت اتوماتیک با باز شدن در سرویس بهداشتی آب را تخلیه و سرویس را تمیز می‌کنند. این نوع فلاش تانک‌ها بیشتر برای سرویس بهداشتی های عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Posted on