پلازا

plaza
در زبان اسپانیایی به معنی میدان است،  فضاهای عمومی  در  شهرها قرار دارندکه کارکردی پاتوق‌گونه برای شهروندان دارندپلازاها محلی برای جمع شدن شهروندان، قرار ملاقات و گفتگو است
عمدتاً محل شکل‌گیری بخشی از خاطره‌های جمعی شهروندان هستند یا گردهمایی هایی  شکل سیاسی دارد.
مالکیت پلازا معمولاً عمومی است و  کارکردی غیرتجاری دارند.
میدان سرخ مسکو و میدان التحریر در مصر ، میدان نقش جهان در اصفهان  از مهم‌ترین پلازاها در جهان به‌شمار می‌روند.
میدان آزادی و میدان امام حسین ، پل طبیعت هم نمونه‌ای مدرن از پلازاها در تهران  است

Posted on