فلش تانک اتوماتیک

بدون نیاز به تماس دست ، بلافاصله بعد از باز شدن درب سرویس بهداشتی ، عمل سیفون انجام می‌گیرد. استفاده از این مدل بسیار برای مکان‌های عمومی که نیاز به بهداشت بیشتر دارند، بهتر است .

Posted on