فلاش تانک دو مخزنه

فلاش تانک دو زمانه مخزن به دو قسمت کوچک و بزرگ تقسیم شده و دو دکمه جداگانه دارد. در هر بار استفاده طبق نیاز می‌توانید یکی از دکمه‌ها را فشار دهید.مثلا فلاش تانک دو زمانه ۴ و ۸ لیتری را تصور کنید.
اگر به تخلیه زیاد نیاز باشد با فشردن دکمه ۸ لیتری از حجم کامل آب استفاده می‌کنید. در غیر این صورت با دکمه تخلیه ۴ لیتری، هم نیازتان برطرف شده و هم بقیه آب هدر نخواهد رفت.یکی از برترین مزایای که نسبت به بقیه فلش تانک ها دارد این است که تا حد زیادی سبب صرفه جویی در مصرف آب می شود.

Posted on