فلش تانک دو زمانه

فلاش تانک های دو زمانه در دو نوبت و در زمان متفاوت می‌توانند حجم آب موجود در مخزن را خالی کنند

Posted on