سنگ تراورتن آتشکوه

معادن سنگ تراورتن آتشکوه در استان مرکزی شهرستان محلات واقع گردیده است.

سنگ تراورتن آتشکوه یکی از باکیفیت‌ترین تراورتن های سفید می‌باشد این سنگ با زمینه سفید و موج‌های زیبا و منظم است
وبه دو روش موج‌دار و بی موج فرآوری می‌شود .
از ساب پذیری خوبی برخوردار می‌باشد. اغلب به‌صورت ۴۰ طولی و یا اسلب برش داده می‌شود.

Posted on