سیمان بنائی‌

نوعی سیمان  که در تهیه ملات‌ چسباننده مختلف رایج در کارهای بنایی از آن استفاده می‌شود.‌
سیمان بنائی‌ استفاده غیر سازه ای دارد و عمدتاً به صورت ملات در سازه‌های بنایی برای اتصال آجر، سنگ یا بلوک ،  اندود کاری بیرونی و داخلی ساختمان‌، کف پوش‌ها‌، جداول و … مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این نوع سیمان  معمولاً از مخلوطی از سیمان، روباره آهن گدازی‌، پوزولان‌ها و آهک هیدراته یا آهک هیدرولیکی و پر کننده تشکیل می‌شوند.

در تولید سیمان بنایی کلینکر کمتری مصرف شده  به همبن دلیل قیمت سیمان بنایی  معمولاً حدود نصف سیمان پرتلند یا کمتر است. بنابراین کارهای بنایی با آن ، نسبت به سیمان پرتلند به مراتب ارزان‌تر تمام می‌شود.

Posted on