سنگ تراورتن ترامیت بوکان

معدن سنگ ترامیت بوکان در استان آذربایجان غربی شهرستان بوکان واقع گردیده است .

سنگ ترامیت بوکان یک نوع سنگ آهکی می‌باشد که به رنگ سفید می‌باشد . این سنگ می‌تواند جایگزین مناسبی برای تراورتن‌های سفید باشد این سنگ دارای خلل و فرج می‌باشد که توسط رزین و اپوکسی پر می‌شود.
خرید سنگ ترامیت سفید بوکان

Posted on