چدن

Cast iron
یک نوع آلیاژ پایه آهن است که حاوی مقدار بالای کربن می باشد و به همین سبب سخت و شکننده است.
چدن محصول اولیه در تولید آهن از سنگ معدن است. این محصول اولیه که تا 4 درصد کربن دارد، دارای مصارف صنعتی نبوده و باید مقدار کربن آن کاهش یابد و یا به فولاد تبدیل شود.

Posted on