سیستم تعلیق آسانسور

سیستم تعلیق آسانسور را اینگونه تصور کنید: یک موتور گیربکس با فلکه گیربکس در موتورخانه و بر سقف چاه آسانسور قرار می‌گیرد. سیم‌بکسل‌‌ها بر روی آن قرار می‌گیرند و از دو طرف به کابین آسانسور و فریم وزنه تعادل متصل هستند.
سیستم تعلیق آسانسور، به مجموعه‌ای از اجزا مختلفی همچون: وزنه‌های تعادلی و فلکه‌های متعدد می‌گویند که این مجموعه، امنیت، سرعت و ایستایی آسانسور را تامین می‌کنند. همچنین، وجود این مجموعه در آسانسور، باعث می‌شود تا مصرف انرژی کم‌تر شود. سیستم تعلیق دارای انواع مختلفی است که شامل موارد زیر می‌باشند:

سیستم تعلیق یک به یک
سیستم تعلیق دو به یک
سیستم تعلیق سه به یک
سیستم تعلیق چهار به یک

منظور از این نسبت‌ها نسبت سرعت کابین آسانسور به قاب وزنه تعادل آسانسور است؛ یک‌ به یک به معنی این است که حرکت کابین آسانسور و سرعت قاب وزنه تعادل یکسان است. اما در سیستم دو به یک، قاب وزنه آسانسور دو برابر کابین آسانسور سرعت می‌گیرد. معمولاً عمومیت سیستم تعلیق آسانسور یک به یک بیشتر است.

 

Posted on