فلکه هرزگرد انحرافی آسانسور

فلکه هرزگرد انحرافی یا Deflector Sheave

فلکه هرزگرد انحرافی، نوع دیگری از فلکه‌ها است که از آن در آسانسور کششی و برای هدایت و تغییر جهت سیم بکسل استفاده می‌شود.

Posted on