زنبه

نوع دستی و بدون چرخ فرغون ، زنبه نام دارد. زنبه را در قدیم زنبر و زنبل و خاک‌کش نیز می‌گفتند
تشکیل شده از یک محفظه ای نیم استوانه شکل که عقب آن دو دسته و جلوی آن دو دسته تعبیه شده است

Posted on