آسفالت

اسفالت
آسفالت ماده‌ای ترکیبی است که از مخلوط کردن شن و ماسه و قیر ساخته می‌شود و در ساخت جاده، باند فرودگاه و پشت بام ساختمان‌ها به کار گرفته می‌شود.

معادل انگلیسی : Asphalt

محاسبه پوشش دهی آسفالت
پوشش دهی = تناژ ÷ (ضخامت × وزن مخصوص آسفالت)

مثلا 1تن  آسفالت با وزن مخصوص 2.2 و ضخامت 10 سانتی متر 4.54 مترمربع پوشش میدهد

1÷ (0.1×2.2 ) = 4.54

 

Posted on