سنگ تراورتن ترشاب

معدن سنگ تراورتن ترشاب در استان مرکزی شهرستان دلیجان واقع گردیده است .

سنگ تراورتن ترشاب دارای تم رنگی شکلاتی کرم و موج پیچ می‌باشد به‌صورت بی موج و یا بوک مچ در نماهای کلاسیک رومی بکار می‌رود

این سنگ به‌صورت چرمی نیز تولید می‌شود .

Posted on