گاورنر سانتریفیوژی

گاورنر سانتریفیوژی / گاورنر گریز از مرکز

این مدل گاورنر که از رایج ترین نوع گاورنر ها می باشد از یک بدنه اصلی تشکیل شده است که در آن یک چرخ دوار و یک اهرم به صورت افقی وجود دارد.
درون این گاورنر ها یک سنسور الکتریکی، قرار داده شده است.
هنگامی که سرعت حرکت کابین به بیش از میزان تعیین شده برسد، اهرم مکانیکی به درون قسمت تو رفتگی چرخ دوار می رود و درون هم قفل می شوند.

 

گاورنر به دو بازوی بازشونده قلاب مانند ( بازوهای فلزی سنگین) تجهیز شده که به محیط فلکه پین شده اند. نصب این بازوها به صورتی است که آزادانه می توانند به پیش و پس گاورنر تاب بخورند گرچه در بیشتر مواقع با یک فنر تحت فشار، نگه داشته شده اند.

وقتی گاورنر شروع به دوران می کند، نیروی گریزاز مرکز، بازوها را در خلاف جهت نیروی فشار فنر به بیرون می راند. اگر سرعت سقوط کابین زیاد شود نیروی گریز از مرکز به اندازه ای می شود که بازوها را به لبه بیرونی آن می رساند. سر قلاب دار بازوها در حین چرخش به دندانه های سیلندری که دور فلکه را گرفته گیر می افتد و گاورنر را متوقف می کند.

 

Posted on