ورق آلیاژی

ورق آلیاژی به نوعی از ورق فلزی گفته می‌شود که ماده اولیه ساخت آن از آلیاژهای مختلف است.

آلیاژ ترکیبی از یک عنصر فلزی پایه و یک یا چند عنصر آلیاژی فلزی یا غیرفلزی است. در فرآیند آلیاژسازی در ابتدا عنصر فلزی پایه ذوب شده، سپس دیگر عناصر به صورت مذاب به آن افزوده می‌شوند

انواع ورق آلیاژی

ورق آلیاژی فولادی
ورق آلیاژی غیرفولادی ( فلزات رنگین )

 

Posted on