قرار داد پیمانکاری ترن کی

ترن کی در ایران ” کلید در دست” معنی می شود.

از انواع قرار داد های پیمانکاری به پروژه ای اطلاق میگردد کل امور را پیمانکار انجام بدهد ، طوری که کارفرما بتواند بلافاصله بهره برداری رو شروع کنه و مبلغ پروژه رو هم در آخر کار به پیمانکار بدهند. یعنی کارفرما مشخصات محصول را مشخص نموده، قرارداد بسته میشود . بعد از اتمام پروژه ،از پیمانکار تحویل گرفته و تسویه حساب می نماید. معمولا در این نوع قرارداد کارفرما مجاز نیست که در حین اجرای پروژه در اجرا دخالت نماید.

معادل انگلیسی : Turnkey

Posted on