شیر آفتابه

شیر توالت / Toilet tap / Toilet faucet
شیر کنار توالت فرنگی یا توالت ایرانی که  برای شستشوئی شخصی مورد استفاده قرار می گیرد.
چون در گذشته در توالت از آفتابه استفاده می شد و آفتابه زیر شیر قرار گرفته پر می شد. به همین دلیل در ایران شیر توالت به شیر آفتابه معروف است. امروزه اغلب شیر توالت ، مجهز به شلینگ توالت یا شیر بیده می باشد.
شیر آفتابه در دو نوع شیر مخلوط و شیر تکی (فقط آبسرد) تولید می گردد.برخی شیر توالت نیز وجود دارد که دو راه خروجی آب ، با شیلنگ و هم بدون شیلنگ دارد.
خرید شیر آفتابه بر اساس نوع نیاز ، کاربرد و دکوراسیون حمام دارد.

قیمت شیر آفتابه بستگی به نوع و مارک شیر آفتابه دارد.

شیر آفتابه شودر (shouder) ،  شیر آفتابه راسان (Rassan) ،  شیر آفتابه قهرمان (GHAHRAMAN) ،  شیر آفتابه کی دبلیو سی (kwc) ،  شیر آفتابه البرز روز (Alborzrooz) ،  شیر آفتابه کسری (Kasra) ،  شیر آفتابه کلار (KELAR) ،  شیر آفتابه درخشان (Derakhshan) ،  شیر آفتابه شایان (Shayan) ،  شیر آفتابه کاویان (Kavian) ،  شیر آفتابه شیبه (Shibeh) ،  شیر آفتابه اوج (Owj) ،  شیر آفتابه رابو (raboo) ،  شیر آفتابه تنسر (Tenser) ،  شیر آفتابه کرومات (chromate) ،  شیر آفتابه کی آی جی (KIG) ،  شیر آفتابه سیتکو (Sitco) ،  شیر آفتابه طوفان (Toofan) ،  شیر آفتابه سهند (sahand) از جمله برند  شیر آفتابه می باشد.

شیر آفتابه

Posted on