شیر سینک

شیر ظرفشوئی / sink faucet

انواع شیر آب که بر روی سینک نصب ومورد استفاده قرار می گیرد.
شیر سینک از انواع شیر مخلوط است و در اشکال مختلف تولید می گردد.

خرید شیر سینک بر اساس نوع نیاز ، کاربرد و دکوراسیون آشپزخانه میباشد.
قیمت شیر سینک بستگی به نوع و مارک شیر سینک دارد.

شیر سینک شودر (shouder) ،  شیر سینک راسان (Rassan) ،  شیر سینک قهرمان (GHAHRAMAN) ،  شیر سینک کی دبلیو سی (kwc) ،  شیر سینک البرز روز (Alborzrooz) ،  شیر سینک کسری (Kasra) ،  شیر سینک کلار (KELAR) ،  شیر سینک درخشان (Derakhshan) ،  شیر سینک شایان (Shayan) ،  شیر سینک کاویان (Kavian) ،  شیر سینک شیبه (Shibeh) ،  شیر سینک اوج (Owj) ،  شیر سینک رابو (raboo) ،  شیر سینک تنسر (Tenser) ،  شیر سینک کرومات (chromate) ،  شیر سینک کی آی جی (KIG) ،  شیر سینک سیتکو (Sitco) ،  شیر سینک طوفان (Toofan) ،  شیر سینک سهند (sahand) از جمله برند  شیر سینک می باشد.

 


شیر سینک

Posted on