تولید پراکنده

Distributed Generation

در تولید برق به روش تولید پراکنده برق در نیرو گاه های مقیاس کوچک اطلاق می‌شود که برق در همان محل مصرف یا در نزدیکی محل مصرف تولید می‌شود.
این نیرو گاه های کوچک به نیروگاه دی جی معروف است.
اغلب برق در تاسیسات بزرگ متمرکز مثل نیرو گاه سوخت فسیلی شامل گاز و ذغال سنگ ، نیروگاه هسته‌ای یا نیروگاه برق‌آبی تولید می‌ گردد.وبرق را به مسافت‌های دور منتقل می‌کنند در برخی از نقاط که افت جریان و ولتاژ مشاهده می‌شود. با تولید پراکنده این اشکال بر طرف میشود . این روش حجم تلفات انرژی در برق منتقل شده را کم می‌کند زیرا برق بسیار نزدیک جایی که در آن مصرف می‌شود، یا حتی در همان ساختمان ، تولید می‌شود.
تولید نامتمرکز برق ، اندازه و تعداد خطوط انتقال را کم می‌کند.
تولید پراکنده

 

 

 

Posted on