موتور دیزل

نوعی موتور درون‌سوز است که در آن از چرخه دیزل برای ایجاد حرکت استفاده می‌شود.
در این گونه موتور ها عمل انفجار صورت نمی‌گیردو احتراق در اثر تراکم انجام میگردد ، بلکه مخلوط سوخت و هوا در اثر تراکم بسیار بالا بدون جرقه‌زدن متراکم می‌شوند.

به هنین علت موتور دیزل به شمع نیاز ندارد.

کلمه دیزل نام یک مخترع و مهندس آلمانی به نام رودلف دیزل است که در سال ۱۸۹۲ پس از چهارده سال کار شبانه‌روزی، نوع خاصی از موتورهای درون‌سوز را به ثبت رساند،

Posted on