آهک هیدراته

آهک شکفته / آهک آبخورده / آهک مرده

آهک هیدراته با فرمول شیمیایی هیدروکسید کلسیم یکی از فراورده های تولید شده از سنگ آهک است.

اگر آهک زنده با آب ترکیب شود یا به مرور زمان ، رطوبت اطراف خود را جذب نماید ، باز هم فرمول آن تغییر کرده و  به هیدروکسید کلسیم تبدیل می گردد.

این محصول دارای ساختار مولکولی Ca(OH)2 بوده . آهک هیدراته یک محصول فوق العاده پر مصرف می باشد که در صنایع ساختمانی ، فولاد سازی ، تولید کاغذ و نیز صنایع غذائی بکار می رود.
هرگاه بر روی کلسیم اکسید (آهک زنده) آب ریخته شود، بر اثر واکنش با آب، گرما ایجاد می‌کند که موجب بخار شدن قسمتی از آب می‌شود. در این عمل، آهک بر اثر جذب آب، متورم شده و سپس به‌صورت گرد سفیدی درمی‌آید این عمل را شکفته‌شدن آهک نیز می‌گویند.

که دراصطلاح آهک مرده نامیده می‌شود چون در تماس با آب، دیگر واکنشی از خود نشان نمی‌دهد.

 

آهک زنده یا آهک آب ندیده یا آهک نشکفته، خیلی سریع با آب ترکیب می‌شود و آهک شکفته یا آهک آب دیده یا آهک کشته می‌گردد. آهک شکفته در گرمای ۴۰۰ درجه سانتی‌گراد و فشار یک بار (اتمسفر)، آب شیمیایی خود را پس می‌دهد و به آهک زنده و آب تبدیل می‌شود. آهک زنده را به روش تر، یا خشک، یا با بخار آب شکفته می‌کنند.

Posted on