بروکر

کارگزار ، واسطه معاملات بازرگانی ، دلال ، شخصی که ملک و یا مالی را برای شخص دیگری میخرد وخود آن را می فروشد.
شخصی است که در ازای خدمات دسترسی دادن معامله گران به بازار و استفاده آنان از خدمات مشاوره برای معامله به ازای هر معامله از آنان یک حق کارگزاری (کمیسیون) دریافت می کند. کارگزار در سود و زیان مشتریان سهیم نیست و چون تنها منبع درآمد بروکرکمیسیونی است که به ازای هر معامله انجام شده از معامله گران دریافت میکند طبیعتا ضرر مشتری برای آن به هیچوجه دلخواه نبوده و تمام سعی وتلاش خود را به کار می برد تا مشتری در معاملات بیشتر سود کند. تنها راه رشد تجاری یک کارگزار بازار مالی رضایت و سوددهی بیشتر مشتریان است که می تواند منجر به افزایش تعداد معاملات آنها و در نتیجه افزایش کمیسیون بروکرشود. این مطلب که بروکر بازار مالی سودش در سود کردن مشتریان بازار است یکی از مهمترین دلایل محبوبیت تجارت مالی می باشد.

معادل انگلیسی : broker

Posted on