دستوره فرش

در اصطلاح بنائی به سنگ ، سرامیک یا موزاییک هایی که برای مبنا قرار دادن فرش (کف سازی ) در ابتدای کار ، دور فضا تعبیه می شود.

Posted on