انکودر

ENCODER

رمزگذار.
تبدیل کننده ای که اطلاعات کدگذاری شده توسط کدگذار را به حالت اولش باز می‌گرداند طوری که اطلاعات اصلی قابل بازیابی است .
این تبدیل کننده می تواند یک شخص ، یک سیستم ، یک مدار الکترونیکی ، یک نرم افزار ، یک الگوریتم باشد.

انکودر (encoder) در سیستم های الکترو نیکی مکانیکی  یک نوع سنسور است که حرکت را رمزگذاری میکند و حرکت  مکانیکی (motion) دستگاه  را تبدیل به سیگنال های الکتریکی  رمزگذاری شده  و  کدهای دیجیتال نموده و  با اتصال انکودر به یک دیکودر مانند پی ال سی ، مقدار حرکت ثبت شده توسط انکودر را تعیین کرد .
انکودر یک نوع سنسور حرکت است و علت اصلی به کاربردن انکودر در صنایع مختلف گرفتن فیدبک  از سیستم  است

کاربرد

انواع

Posted on