سنگ تراورتن خرمایی تکاب

معدن این سنگ در استان آذربایجان شرقی شهرستان تکاب واقع‌شده است.

سنگ تراورتن خرمایی تکاب زمینه قهوه‌ای بارگه‌های سفید دارد که به دو صورت موج‌دار و بی موج برش داده می‌شود یکی از ویژگی‌های مهم این سنگ شفافیت بالا .تخلخل کم و براقیت آن می‌باشد.

Posted on