سی اف تی

اسکلت سی اف تی / CFT

سازه cft دارای ساختار  ترکیبی شامل ستون‌های فولادی پر شده با بتن می باشد

Posted on