اکونوپک

econopack
اکونوپک یک دستگاه سرمایشی و گرمایشی یکپارچه است که هم منبع تولید کننده گرمایش و سرمایش و هم توزیع کننده آن همگی در یک پک اقتصادی به نام اکونوپک جاسازی شده اند
اکونوپک ترکیب دو واژه اکونومی (Economy) پک (Pack) است.

تولید سرما در اکونوپک

استفاده از کویل های آب سرد و اتصال آن به چیلر
استفاده از پدهای سلولوزی (پوشال) همانند دستگاه زنت
استفاده از نازل های پاشش آب همانند دستگاه ایرواشر

تولید گرما در اکونوپک

بر روی دستگاه یک مشعل گازسوز سوار می شود که با سوزاندن گاز طبیعی، محصولات احتراق را به درون یک کوره (لوله های فلزی) می دمد و همزمان با آن وقتی که فن کار می کند، هوا از اطراف لوله های گرم شده عبور کرده و در اثر تماس با سطح داغ لوله ها، دمای هوا افزایش یافته و با کانال کشی وارد سوله یا سالن مورد نظر می گردد.

 

 

 

 

Posted on