لامپ ریسه ای

از انواع لامپ که بصورت طولی  تواید و مورد استفاده قرار میگیرد

ریسه نواری و ریسه شلنگی از انواع ان است

لامپ ریسه ای ال ای ادی و ریسه اس ام دی ، ریسه نئون فلکسی از انواع ان است

 

Posted on