سیسیتم دی ایکس

هواساز دی ایکس / سیستم انبساط مستقیم

DX مخفف direct expansion cooling است . در خنک کننده های DX ، مبرد مستقیماً به کویل واقع شده در یونیت تامین کننده هوا ارسال می شود. با تبخیر و منبسط شدن مبرد ، با کاهش انرژی ، دمای هوایی که در یونیت جریان دارد کاهش می یابد.

سیستم های حرارت مرکزی ار نوع DX بر پایه سیکل تبرید تراکمی و مبردهایی مانند (R-134A , R-22 و …) کار کرده و توانایی گرمایش و سرمایش را در یک واحد مشترک و بدون نیاز به تجهیزات موتورخانه دارند.

در واقع در این سیستم ها یک یونیت (واحد) در خارج از ساختمان (مانند پشت بام) نصب شده و با لوله کشی مبرد ، حرارت و برودت تولیدی در آن را به چندین یونیت داخلی (فن کویل ها) که در قسمت های مختلف ساختمان نصب شده است می رساند. منظور از حرارت و برودت تولیدی این است که مبرد دو نقش متفاوت را ایفا می کند. یکی اینکه وقتی هوای داخل گرم است و به خنک کاری نیاز دارد، مبرد گرمای هوای داخل را توسط یونیت های داخلی گرفته و به یونیت های بیرون از ساختمان منتقل و در آنجا آن را به هوای اتمسفر می دهد و دوم اینکه وقتی هوای داخل سرد است و به گرمایش نیاز دارد، مبرد اینبار توسط یونیت های داخلی، هوا را گرم می کند.

انواع سیستم  DX

داکت اسپلیت
سیستم تهویه مطبوع GHP
سیستم تهویه مطبوع VRF

 

Posted on