آي بولت

پیچ حلقه دار

آی بولت (Eye bolt)  / بولت چشمی

از انواع بولت است  از یک سمت رزوه شده و از سوی دیگر حلقه ای دارد که برای اتصال زنجیر، کابل، طناب و … استفاده میشود.

کاربردی شبیه به پیچ چشمی دارد.

 

Posted on