یو بولت

کرپی یو / بولت لوله /

شكل ظاهر اين بولت، شبيه به حرف لاتين یو(U) است. انحناي داخل اين پيچ، كاربردش را به سطوح گردي چون لوله مرتبط مي كند.از يو بولت به منظور ساپورت لوله هاي نفت و گاز استفاده مي شود.

Posted on