کلکتور

کلکتور وسیله ای است  لوله‌ای شکل که روی آن تعدادی خروجی آب ایجاد شده و با اتصال شیرکلکتوری به این خروجی ‌آب در  مسیرهای متفاوت مورد نیازمان تقسیم و ارسال شود.
با استفاده از این وسیله، آب بصورت یکسان و یک نواخت در سطح ساختمان تقسیم می‌شود و به صاحبین خانه این امکان را می‌دهد که بتوانند در هر زمان و متناسب با ضرورتشان آب هر بخش  را ببندند.

Posted on