فیکسچر

Fixture

ملحقات و منظمات ساختمان . اسباب و وسایلی که  در ساختمان نصب میشود مثل سینک ، روشویی ، وان ، لامپ ،پرده ها

Posted on