وکالت کاری

وکالت نامه کاری

نوعی وکالت مقید است که بر اساس آن موکل اختیار انجام کلیه امور به غیر از خریدو فروش یا هر نوع معامله را به وکیل میدهد.

منظور از وکالت کاری اين است كه وكيل در چنين وكالتنامه اي حق انجام معاملات وانتقال مورد وكالت و.. را ندارد و صرفا مي تواند از طرف موكل امور اداري مربوط به مورد وكالت را انجام دهد.

و در صورت وکالت بلا عزل بودن موكل حق عزل وكيل را ندارد.

 

Posted on