سیلر

رنگ سیلر

سیلر نوعی رنگ شفاف است.ثابت کننده سطوح و برای پر کردن منافذ چوب و جلوگیری از نفوذ رنگ به داخل چوب به کار می‌رود. ررای پوشش دادن سطوح از سیلر میتوان از قلم مو یا پیستوله استفاده کرد.

Posted on