سنگ کیوبیک

cubic stone / سنگ کوبیک

سنگ مکعبی شکل اغلب از جنس گرانیت است که به عنوان سنگفرش خیابان  و پیاده راه   و جایگزین آسفالت است.

هر تن  سنگ كیوبيك با ضخامت ۵ سانت. و ابعاد ۱۰ در ۱۰ تقریبا بین ۸ تا ۱۰ متر مربع را پوشش میدهد

سنگ کیوبیک ور ابعاد ۱۰×۱۰ با صخامت ۱۰ و ۱۰×۱۰ با صخامت ۵ و ابعاد سفارشی تولید میگردد

 

Posted on