هنگر بولت

Hanger Bolt

به صورت پیچ های دارای دو طرف رزوه می باشد یکی از رزوه های آن همانند رزوه چوب و دیگری شبیه رزوه پیچ ماشینی می باشد. این وسیله سرعت زیادی در نصب دارد ضمن آنکه اجرای آن با سهولت همراه است از هنگر بولت ها معمولا براي اتصال يك وسيله به اشياي چوبي استفاده مي شود.

Posted on