هنگر بولت

پیچ هنگر بولت / Hanger Bolt

هنگر بولت نوعی از پیچ است که در دو طرف آن رزوه است

یک سمت پیچ هنگر بولت شبیه به پیچ ماشینی است که دارای رزوه های درشت یکپارچه (UNC، Unified National Coarse) و در سویی دیگر روزه ها ریزتر و به هم نزدیک و نوک تیز می باشند،

کاربرد پیچ های هنگر بولت

ساخت مبلمان، میز، صندلی، تخت، کاناپه، قفسه کتاب، میز کار و همچنین لوله های برق، جعبه های اتصال/کشش، وسایل و ورق فلزی و….

Posted on