قالب چوبی بتن

این نوع قالب  بندی سنتی است و  اغلب از جنس چوب یا تخته سه لا هستند و معمولا در  محل کارگاه های ساختمانی تولید می شوند.

ساخت این قالب ها بسیار ﺁسان است ولی زمانبر است و سرعت کار را کم میکند. طول عمر این نوع قالب نسبت به سایر قالب بندی بتن  به خصوص قالب فلزی بتن بسیار کمتر است. و از آنجایی که کارگاه های بزرگ بتنی معمولا از قالب های بتنی چندین بار استفاده می کنند لذا ساخت قالب بتنی چوبی به دلیل مقاومت کم صرفه اقتصادی ندارد.

 

Posted on