عیار سیمان

عیار سیمان ، مقدار سیمان مصرفی در حجم و بر حسب کیلوگرم در متر مکعب است و دلالت بر میزان سیمان در مخلوط دارد . انواع بتن ، ملات ها ، دوغاب ها و … از جمله مخلوط هایی هستند که در آن‌ها سیمان مصرف می‌شود.
مقدار سیمان رابطه مستقیمی با مقاومت نهایی بتن دارد. هرچه سیمان مصرفی بیشتر باشد مقاومت بتن نیز افزایش می‌یابد. این افزایش مقدار سیمان حد معینی دارد زیرا خصوصیات بتن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. الزاما با افزایش بیشتر سیمان ، به مقاومت بیشتر دست نخواهیم یافت.
برای مثال، رده بتن C35 نشان دهنده بتنی با مقاومت 28 روزه تحت آزمون استوانه‌ای بتن برابر35 نیوتن متر مربع است. برای رسیدن به این مقدار از مقاومت ، بتن با عیار سیمان 450 نیاز است یعنی عیار سیمان باید 450 کیلوگرم بر متر مربع باشد.

عیار تقریبی برخی مخاوط های سیمانی

ستون ، تیر ، فونداسیون و اعضای سازه‌ای معمولاً بین 300 تا 500 کیلوگرم سیمان در یک متر مکعب بتن
بتن سقف تیرچه بلوک 350 کیلوگرم در یک متر مکعب بتن
بتن  سقف عرشه فولادی 350 کیلوگرم در یک متر مکعب بتن
ملات سیمانی بین 150 تا 350 کیلو گرم سیمان در یک متر مکعب ملات
ملات کفسازی 225 کیلوگرم در یک متر مکعب ملات
دوغاب سیمان کاشی کاری 400 کیلوگرم در متر مکعب دوغاب
دوغاب سیمانی برای نمای سنگی 430 کیلوگرم در مترمکعب دوغاب
ملات ماسه سیمان بین 150 تا 350 کیلوگرم سیمان در یک متر مکعب ملات
سیمان بلوک بین 100 تا 300 کیلو سیمان در یک متر مکعب ملات
بتن مگر برابر با 150 کیلوگرم سیمان در یک متر مکعب بتن
اندودکاری 300 کیلوگرم سیمان سفید در یک متر مکعب مخلوط
بتن با ویژه گی های خاص نیز براساس مقاومت مورد نیاز ، میزان سیمان محاسبه میشود.

Posted on