لایتراکان

لیتراکان / LiTraCon

بتن نور گذر .

نام تجاری برای بتنی که نور را از خود عبور میدهد

light transmitting concrete

لایتراکن مخفف بتن انتقال دهنده نور بوده و به بتنی اطلاق می‌شود که با بهره‌گیری از فیبرهای نوری امکان انتقال نور را از یک سمت به سمت دیگر فراهم می‌کند.

بتن انتقال دهنده نور با نام تجاری لیتراکن،‌محصول نسبتاً جدیدی است که در سال ۲۰۰۴‌ ابداع شد. این محصول با ترکیب %۹۶ بتن معمولی و %۴ فیبرهای نوری،میباشد.

 

Posted on