لوله‌کشی کلکتوری

یکی از روش‌های جدید لوله‌کشی آب سرد و گرم در داخل ساختمان می‌باشد. با این روش آب بصورت مساوی و یک نواخت در همه بخش‌های ساختمان تقسیم می‌شود و جعبه کلکتور به عنوان مرکزی برای کنترل عملیات آب در ساختمان عمل می‌کند.

توسط این روش، دیگر نیازی نیست هنگام تعمیر قسمتی از لوله‌کشی خانه، همه‌ی مسیرهای آب و آب خانه قطع شوند. همچنین در صورت نیاز، امکان گرفتن انشعاب هم راحت‌تر می‌باشد.

Posted on