پارتنرینگ

partnering

مدیریت شراکت
روشی است برای مدیریت ارتباط تیم پروژه و پیش بینی ، پیشگیری ، میانجیگری و مدیریت و حل اختلافات احتمالی  در صورت بروز در کوتاهترین زمان .

پارتنرینگ با  تغییر دیدگاه و روابط پرسنلی و تحول در فرهنگ سازمانی همکاری بهینه ،احترام و اعتماد را برای همه ذینفعان ایجاد میکند و سبب اصلاح و بهبود اجرای پروژه در تمام شاخصه ها اعم از هزینه ، کیفیت ، زمان و …  و در نهایت بهترین نتیجه میگردد.

وقتی دو یا چند نفر تصمیم میگیرند یک پیتزا بخورند یا به سفر بروند یا یک کار مشترک را انجام دهند یا بازی گروهی کنند نمونه های ساده شراکت است

 

Posted on