قالب بالارونده بتن

قالب براکتی / Climbing Formwork System

قالب با سیستم بالا رونده

در این سیستم قالب فلزی بتن در هنگام قالب بندی مرحله اول می بایست محل نصب براکت در بالای دیوار پیش بینی شود تاپس از باز کردن قالب ها از براکت برای استقرار قالب بندی ردیف بالاتر و همچنین استقرار نفر استفاده کرد .
برای این کار در دیوارهای دو طرفه از سوراخ آخرین بولت استفاده می شود و در دیوارهای یکطرفه از متعلقات براکت ( پیچ درونی ، مخروطی ، بادامک و پیچ درونی ) استفاده می شود به طوریکه پس از بتون ریزی یک پیچ درونی در بتن مرحله قبلی مدفون شده و مابقی متعلقات قابل استفاده مجدد می باشند .

قالب بالارونده بتن

Posted on