شمع بتنی با غلاف

شمع لوله ای

یکی از انواع شمع فولادی برای اجرا شمع بتنی غلاف دار ابتدا یک لوله فولادی به زمین کوبیده شده و پس از رسیدن به عمق مورد نظر ، مصالح داخلی آن خالی شده و داخل لوله پر از بتن می شود .
شمع بتنی با غلاف  شمع  بتنی در جا ریز است

Posted on