لامپ اس ام دی

SMD

مخفف  Surface Mount Devices یعنی قطعات نصب سطحی”

از انواع لامپ دارای تکنولوژی SMD است.

 

 

 

Posted on